Primele călătorii transoceanice

Când plecările spre Americi s-au intensificat în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, călătoria cu vaporul dura chiar mai mult de o lună și se desfășura în condiții jalnice. De fapt, până la aprobarea legii din 31 ianuarie 1901, nu a existat nicio reglementare a aspectelor sanitare ale emigrației și, încă în 1900, situația transportului pe vapor al emigranților era rezumată de un medic astfel: "Igiena și curățenia sunt în permanență în contradicție cu speculațiile. Există o lipsă de spațiu, o lipsă de aer".
Dormitoarele emigranților erau construite în două sau trei coridoare și primeau aer mai ales prin trape. Înălțimea minimă a coridoarelor era cuprinsă între un metru și șaizeci de centimetri pentru primul coridor, pornind de sus, și un metru și nouăzeci de centimetri pentru al doilea. Bolile, în special cele bronșice și respiratorii, erau frecvente în dormitoarele amenajate în acest mod. Pentru a sublinia lipsa celor mai elementare standarde de igienă, se poate face referire la problema depozitării apei potabile, care era păstrată în lăzi de fier căptușite cu ciment. Din cauza rostogolirii vasului, cimentul avea tendința de a se sfărâma, tulburând apa care, în contact cu fierul oxidat, căpăta o culoare roșie și era astfel consumată de emigranți, deoarece nu existau distilatoare la bord.
Mâncarea, în afară de faptul că emigranții erau analfabeți sau nu puteau cunoaște pe deplin reglementările alimentare, era pregătită după o serie de alternanțe constante între zilele "grase" și "slabe", zilele "cafea" și zilele "orez". În plus, în funcție de prevalența nordicilor sau sudicilor la bord, se pregăteau mese cu orez sau paste (macaroane). Din punct de vedere dietetic, rația zilnică de hrană era suficient de bogată în proteine și, în orice caz, superioară din punct de vedere cantitativ și calitativ față de dieta obișnuită a emigrantului.

Călătoria transoceanică

Din statisticile sanitare ale Comisariatului General de Emigrare și din rapoartele anuale întocmite de ofițerii de marină însărcinați cu serviciul de emigrare, ambele referitoare la morbiditatea și mortalitatea emigranților la dus și la întors din America de Nord și de Sud, este posibil să se contureze un tablou al situației sanitare a emigrației transoceanice italiene din 1903 până în 1925 care, deși suferă de limitele parțialității și discreției sistemului de anchete, ne permite să stabilim câteva elemente de bază ale dinamicii sanitare a fluxului, la care se pot raporta numeroasele cazuistici din rapoarte și jurnale de bord. Starea de dezorganizare a serviciilor sanitare pentru emigrație, atât pe uscat cât și la bord, face ca tabelele statistice să capete caracterul de indicatori generali ai dimensiunilor asumate de problematica sanitară în sfera experienței migratorii în masă, dar face problematică utilizarea lor pentru studiul unor patologii specifice. De fapt, datele colectate de statistici se referă la bolile constatate în timpul călătoriei de către medicul de stat sau de către comisarul de voiaj, excluzând astfel din anchetă un anumit număr de emigranți care, din diferite motive, din cauza neîncrederii generalizate în profesia medicală sau a fricii de a fi respins pentru boală în țara de destinație sau de a fi spitalizat odată repatriat, nu au avut nevoie de asistență medicală. O mare parte a fluxului migrator a scăpat apoi complet de orice formă de control sanitar, fie pentru că s-au îmbarcat și au debarcat în porturi străine, fie pentru că au călătorit pe nave fără servicii sanitare, fie pentru că s-au îmbarcat în forme semiclandestine tolerate de multe companii de navigație. Apare, așadar, evident că orice încercare de estimare sistematică a "problemei sanitare" a emigrației transoceanice pe baza surselor produse la nivel oficial de către serviciul sanitar pentru emigrație prezintă date în mare măsură subestimate în raport cu dimensiunile reale pe care le presupune problematica sănătății și a îmbolnăvirilor în călătoriile transoceanice.
În ciuda limitărilor și a parțialității eșantionării, statisticile de sănătate ale călătoriilor transoceanice rămân unul dintre puținele instrumente disponibile pentru a începe o serie de reflecții care să facă legătura între fenomenul emigrației transoceanice și condițiile socio-sanitare ale claselor subalterne între secolele XIX și XX. O analiză a cifrelor furnizate de statisticile pentru perioada 1903-1925 arată în mod clar persistența, de-a lungul întregii perioade luate în considerare, a anumitor boli atât în călătoriile de plecare, cât și în cele de întoarcere din America. Deși nu intră în scopul acestei cercetări evaluarea definiției fluxului transoceanic în raport cu răspândirea patologiilor de masă (pelagra, malarie, tuberculoză) în Italia, datorită complexității elementelor care concură la determinarea opțiunii migratorii în zone ale țării profund diversificate din punct de vedere al structurii economice și sociale, nu se poate totuși să nu se observe cum unele dintre aceste patologii sunt prezente masiv în statisticile privind morbiditatea în timpul călătoriilor transoceanice. Tipic este cazul malariei, care dă cei mai mari indici în călătoriile de plecare atât în America de Nord, cât și în America de Sud, depășită doar de rujeolă. În călătoriile spre Sud, numărul bolnavilor de trahomatoză și scabie este, de asemenea, semnificativ, în timp ce la întoarcere, trahomul și tuberculoza prevalează asupra celorlalte boli și, deși cu indici mai mici, asupra anchilozei, care lipsește cu desăvârșire din statisticile de la dus. În cazul repatrierilor din nord, cele mai mari cifre sunt date de tuberculoza pulmonară și de trahom. Cea din urmă boală, deși nu prezintă cifre deosebit de ridicate, este mai răspândită decât în călătoriile de plecare. Ratele de mortalitate și morbiditate în călătoriile transoceanice, deși nu ating vârfuri foarte înalte, sunt totuși mai ridicate în călătoriile spre și dinspre America de Sud, unde s-au îndreptat curenții migratori cu o puternică prevalență a grupurilor familiale. Cifra de morbiditate constant ridicată în călătoriile de întoarcere pare deosebit de semnificativă pentru repatriații din America de Nord. Fluxul migrator spre Statele Unite a fost, de fapt, compus în principal din persoane cu o condiție fizică bună și din grupa de vârstă cea mai aptă fizic, atât datorită unui proces de auto-selecție a forței de muncă care a ales să emigreze, cât și datorită controalelor sanitare stricte activate de Statele Unite împotriva emigrației europene.

AUGUSTA MOLINARI, Corăbiile lui Lazăr. Aspecte sanitare ale emigrației italiene transoceanice: călătoria pe mare, Milano 1988, pp.139-142.