Drepturi de autor

Textele, fotografiile, elementele grafice, materialele audio-vizuale și software-ul de pe acest site sunt protejate de legile în vigoare privind drepturile de autor, brevetele și proprietatea intelectuală.
Mărcile comerciale și numele entităților, organizațiilor și companiilor menționate pe site aparțin proprietarilor sau deținătorilor respectivi și pot fi protejate prin brevete și/sau drepturi de autor acordate sau înregistrate de autoritățile relevante.

Utilizarea site-ului

Textele de pe site pot fi utilizate în mod liber în scopuri culturale și, în orice caz, non-profit, cu condiția să se menționeze în mod clar sursa de origine, autorii textului, dacă există, atunci când sunt indicați, datele de redactare și de actualizare, atunci când sunt indicate, și url-ul relevant.
Fiecare obiect de pe site pentru descărcare (download), cu excepția cazului în care se specifică altfel, este disponibil în mod liber și gratuit, cu condiția să nu fie utilizat în scop lucrativ sau pentru a atinge scopuri ilegale.
În niciun caz Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele de orice fel cauzate direct sau indirect de accesarea site-ului, de incapacitatea sau imposibilitatea de accesare a acestuia, de utilizarea instrumentelor interactive sau de utilizarea informațiilor conținute în acesta.

Raportarea erorilor

Erorile, inexactitățile sau disfuncționalitățile pot fi raportate la următoarea adresă de e-mail: info@fondazionepaolocresci.it

Accesul la site-uri externe legate

Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana își declină orice responsabilitate pentru conținutul și starea de actualizare a site-urilor la care se poate ajunge prin intermediul link-urilor de pe acest site.

Protecția vieții private

Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana garantează că toate datele cu caracter personal primite prin e-mail vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind confidențialitatea (Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003, în vigoare de la 1 ianuarie 2004 și modificările și completările ulterioare).
În special, acestea nu vor fi transmise unor terțe părți, utilizarea lor va fi exclusiv pentru comunicări legate de site și de conținutul acestuia și pentru trimiterea eventuală de informații pe teme legate de conținutul site-ului.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul desfășurării activităților menționate la articolul 24 din Codul de confidențialitate, pentru care nu este necesar consimțământul persoanei în cauză.
Drepturile persoanei vizate sunt cele prevăzute în mod expres la articolul 7 din Codul de confidențialitate și pot fi exercitate printr-o cerere adresată operatorului sau persoanei împuternicite de operator fără formalități, inclusiv prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail.