America de Nord

Fluxul migrator italian către Canada și Statele Unite a avut unele caracteristici comune și o diferențiere notabilă în ceea ce privește numărul și momentul.
Cifrele generale sunt clare: Canada, între 1876 și 1976, a primit puțin peste jumătate de milion de emigranți, față de aproximativ șase milioane în Statele Unite.
La începutul secolului al XX-lea, existau 6.854 de italieni în Canada. În Statele Unite, aproximativ un milion.
De fapt, Canada nu a devenit o țară de emigrare decât după cel de-al Doilea Război Mondial, când, ca urmare a creșterii sale economice, fluxul de emigranți din Italia a crescut brusc. Cel pentru Statele Unite a fost mic și constant în aceiași ani.
În ambele state, o mare parte dintre imigranți și-au găsit inițial de lucru în construcția pe scară largă a căilor ferate sau a altor lucrări publice.
Angajamentul lor de a munci i-a determinat pe italieni să facă un salt decisiv în rol: inițial, ei erau de "naționalitate nepreferențială". În timp, au ajuns să fie apreciați și stimați.

Insights
Merica" este Miss Liberty

Statuia Libertății - numită întotdeauna Miss Liberty - a fost donată de Franța Statelor Unite în semn de prietenie și a fost strâns legată de fenomenul emigrației ... (urmează)

Sosire la New York
Sosire la New York